Armoedeplatform Westland

Armoedeplatform Westland

Het Diaconaal Platform Westland is vertegenwoordigd in het Armoedeplatform Westland. Dit platform is in het leven geroepen door de gemeente Westland naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Commissie van de gemeenteraad.
Op 7 maart was de kick-off en op 18 april is de eerste bijeenkomst van de kerngroep geweest.
Doel van het platform is de verschillende organisaties die met armoedebestrijding te maken hebben met elkaar in contact brengen, zodat zij elkaar versterken en niet naast elkaar werken. Op den duur moet het aantal gezinnen en inwoners in Westland die in armoede leven aanzienlijk omlaag.